top of page

EEN DYNAMISCH DINOPROJECT MET JOUW KLAS


Un atelier d'écriture dynamique en classe?

  • 1 uu
  • Van 0€ tot 8€
  • Op school, in de klas

Beschrijving van de dienst

ZIN OM MEE JE EIGEN VERHAAL TE BRULLEN?(Pour la version française, lire plus bas) Heb je zin om samen met je klas/school een eigen boekje te maken? Dan vind je het vast een geweldig idee om met geweldige dino’s aan de slag te gaan en zélf spannende tekstjes te schrijven! Doelgroep: kleuters en leerlingen van de lagere school. - Jullie ontvangen een pdf bestand met afbeeldingen van te gekke dino’s. - Elke lln krijgt een « eigen dino ». - Daarna maak je als juf/meester zelf de keuze: Ofwel schrijven ze een wetenschappelijk tekstje per dino, of ze verzinnen een spannend verhaal, maar ook een goeie mop is een leuke invalshoek,… - Jullie sturen jullie geschreven creaties in een word-document terug door naar ons en wij zorgen voor een professionele lay-out. - Als laatste stapje kan je kiezen of je het boek graag laat drukken. Misschien wil je wel meerdere exemplaren, dan kan je ze zelfs verkopen op school… Aan jullie de keuze! Onze ervaring leert dat dit top resultaten oplevert. Voor ons is dit bijzonder leuk, want onze prenten waar we best fier op zijn, komen in vele handen terecht. De scholen waar we reeds mee samenwerkten, hebben het boekje aan een kleine meerprijsje verkocht en met die extra centjes hebben ze voor alle klassen nieuw leesvoer kunnen aankopen. Uiteraard is dit slechts een suggestie en ben je als school hierin geheel vrij… Dit zijn onze tarieven: - 8€ / boekje (min. 6 exemplaren) - 7€/ boekje (min. 20 exemplaren) – 6€/ boekje (min. 100 exemplaren) - Indien er sponsors zijn, kunnen we deze ook perfect integreren in het boekje. Voulez-vous écrire votre propre livre avec votre classe / école avec des dinosaures et des textes passionnants que vous écrivez vous-même? Groupe cible: enfants d'âge préscolaire et élèves du primaire - Vous recevrez un fichier pdf avec des images de dinosaures. Chaque élève reçoit son "propre dinosaure". Ensuite, vous faites le choix en tant qu’enseignant(e): soit ils écrivent un texte scientifique pour chaque dinosaure, soit ils inventent une histoire passionnante, ou ils écrivent des blagues, ... - Vous nous renvoyez vos créations écrites dans un document Word et nous fournissons une mise en page professionnelle. - Pour finir, vous pouvez choisir si vous souhaitez le faire imprimer et dupliquer en plusieurs exemplaires? Ensuite, vous pouvez même les vendre à l'école… Le choix vous appartient en tant que classe / école! Contactez-nous pour plus d'informations (lisaendorien@gmail.com)


Contactgegevens

+32 496652433

lisaendorien@gmail.com

Roosdaal Ledebergdries 30, 1760 Roosdaal, Belgique


bottom of page